Biorezonans

Biorezonans polega na wykorzystaniu wibracji elektromagnetycznych do diagnostyki i leczenia. Każdy patogen posiada swoją częstotliwość drgań dzięki czemu można wykryć jego obecność w organizmie. Dzisiaj zagrożeniem dla człowieka stały się pasożyty, wirusy, bakterie czy grzyby. Sposobem ich istnienia jest pasożytowanie na narządach i tkankach naszego organizmu. Nie da się ich wykryć za pomocą tradycyjnych metod diagnostycznych, gdyż przez tysiące lat przystosowały się do niezauważalnego bytowania w ciele człowieka. Są one przyczyną wielu chorób. Powodują wyniszczenie organizmu ludzkiego, utraty zasobów odżywczych, zatrucia krwi odchodami, a co za tym idzie obniżenie odporności.


Historia biorezonansu – Royal Rife ponad 100 lat temu zbudował mikroskop, który powiększał obiekty 60 tysięcy razy. Dzięki temu Rife był pierwszym człowiekiem, który ujrzał żywego wirusa. Uczony zidentyfikował indywidualne spektrum emisji każdego mikroorganizmu. Wykorzystał do tego właściwości analizy widmowej. Kiedy częstotliwość światła rezonowała z widmem promieniowania mikroorganizmów, stawały się wówczas widoczne. Dzięki temu odkryciu opracował sposób niszczenia drobnoustrojów, który opierał się na metodzie rezonansu, czyli zwiększał intensywność promieniowania daną częstotliwością, która rezonowała z danym drobnoustrojem i prowadziła do jego rozpadu. Zidentyfikował 400 różnych rodzajów nowotworów i dobrał do nich określone częstotliwości.


Skaner 3D wykorzystuje nowoczesny program, który pozwala ocenić stan energetyczny i czynnościowy danego narządu i znaleźć skuteczne sposoby ich rozwiązania, pozwala rozpoznać przyczyny problemów zdrowotnych. Dobiera odpowiednią suplementację i wskazania dietetyczne, sprawdza skuteczność własnych produktów leczniczych czy suplementów. Dzięki badaniu możemy określić nieprawidłowo funkcjonujące komórki, tkanki czy narządy, jak również wykryć zagrażające patogeny, jak wirusy, bakterie, pierwotniaki, grzyby, pasożyty.


Przeciwwskazania do badania:

  • epilepsja
  • ciąża
  • rozrusznik serca
  • 3 dni przed i 3 dni po menstruacji
  • duże metalowe implanty w organizmie

Sweeper jest nowoczesnym połączeniem rezonansu elektromechanicznego z zakresem do 3 milionów Hz i elektromagnetycznego z zakresem do 25 tysięcy Hz. Dzięki temu połączeniu uzyskuje się pełne spektrum terapii. Sweeper pozwala dotrzeć do patogenów pochowanych głęboko w organizmie, a także usuwać obciążenia z organizmu, wzmacniać i pobudzać do działania poszczególne narządy. Częstotliwość emitowana przez urządzenie nie niszczy pożytecznej flory bakteryjnej i nie narusza zdrowych tkanek.